KURUMSAL / İNOVASYON

Firmamızda Ar-Ge ve inovasyon bir bütün olarak düşünülmektedir. İnovasyon konusunda da önemli bir yapılanmaya gidilmiş olup, bu bilincin tüm çalışanlara eksiksiz yayılması hedeflenmiştir. Sürekli eğitme prensibiyle Ar-Ge ve inovasyon bilincini aşılamaya ve takım ruhu oluşturmaya çalışmaktadır.

2010 yılı sonlarında inovasyon konusuna ağırlık verilmeye başlanmış ve 3 ana kurul oluşturulmuştur:

A- Değerlendirme Kurulu
B- Proje Kurulu
C- İnovasyon Kurulu

Holdingimiz açısından çok önemli olan bu çalışmaların daha kapsamlı ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla Yönetime bağlı
"Proje ve İnovasyon Birimi" oluşturulmuştur. Holding bünyesindeki tüm çalışanların yenilikçi fikirler ve projeler üretmeleri konusunda katılımlarını sağlamak bu birimin önemli faaliyetlerinden biridir.

Yeniliklerin, rastlantılar ya da şans sonucu ortaya çıkmalarını beklemek ne kadar anlamsızsa, inovasyonun stratejik öncelikler listesinin başına yazılmakla ortaya çıkmasını beklemek de yetersiz bir yaklaşımdır. İnovasyon ancak, tekrarlanabilir, organize ve disiplinli bir süreç içinde yönetilerek, kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelirse sonuç vermektedir. İnovasyon
stratejimizin temelinde, yalnız yönetimin değil, tüm çalışanların katılımcılığı esas alınmaktadır.

Bu nedenle katılımcılığı sağlamak ve İnovasyonu yaygınlaştırmak amacıyla yeni dönemde Kipaş İnovasyon Kulübü çatısı altında Öneri-Ödül sistemi, inovasyon yarışmaları, birtakım sosyal ve sanatsal aktivitelerle çalışanlara rahat ve özendirici imkanlar sağlanmaya çalışılacaktır. Bu sistemin Ar-Ge çalışmalarımıza da çok
katkısının olduğu düşünülmektedir.